Ännu en kultursatsning går i stöpet - förväntat EU-stöd uteblev!

Den självutnämnde festivalgeneralen/kulturpampen och tillika chefen för storsatsningen "Lillsjöstrands monetära festival 1999", Anders Björklund, har besviken låtit meddela att evenemanget förmodligen kommer att ställas in. Detta stod klart sedan EU-kommissionen avslagit alla ansökningar om kulturbidrag till festivalen.
-Ett klart bakslag för kulturlivet på Lillsjöstrand, säger A. Björklund. Det här kunde ha lyft fram mycket av den kultur som inte fått alltför stort spelrum i media.

Andra personer är mera kritiska i sina uttalanden. Enligt uppgift lär inte planerna på en festival som enbart bygger på det festliga insamlandet av pengar till festivalgeneralen ha fallit i god jord.


©1998 The Smallsea Chronicle
Brev till redaktionen
Tillbaka till startsidan