TSC Online drar ned på nyhetsbevakningen

Redaktören: "Det tar för mycket tid"
Redaktören för internettidningen TSC Online uppgav på söndagen (2/10) att tidningen kommer att dra ned på sin nyhetsbevakning. Aktuella nyheter från Lillsjöstrand kommer hädanefter endast att presenteras vid speciella tillfällen. "-Neddragningen är ett naturligt led i den process som pågått under en längre tid nu" tillade han. "Det är helt enkelt svårt att hinna lägga ned den tid och det arbete som krävs för att göra en bra internettidning, samtidigt som man skall sköta en större mängd andra uppgifter parallellt". Redaktör Björklund sade sig dock inte vilja släppa tidningen helt, utan betonade att tidningen även fortsättningsvis kommer att vara tillgänglig över Internet. Läsarna kommer att kunna förströ sig med tidigare artiklar ur tidningen genom det omfattande artikelarkivet och kan givetvis ta del av de varjedagstjänster som tidningen förmedlat, såsom väder- och pollenprognoser. Nyhetsrapporteringen kommer  inte att upphöra helt. I samband med vissa händelser av särskild betydelse kommer artiklar att publiceras elektroniskt.

TSC Online började sin historia som ett komplement till lokaltidningen The Smallsea Chronicle. Pappersförlagan är dock insomnad sedan ett antal år tillbaka. Redaktören avslutade sin plötsliga presskonferens med att betona att han beklagade att nyhetsrapporteringen från Lillsjöstrand nu skulle komma att försvagas ytterligare.


©1999 The Smallsea Chronicle
Åter till TSC:s förstasida
Brev till redaktionen