ARTIKELARKIV


Här hittar du gamla artiklar från The Smallsea Chronicle. Dock inte riktigt alla.

Innehåll

Huvudartiklar:


Nytta&Nöje-artiklar:

Sporten:
Smittsam sjukdom stoppar skidåkare (Jaunari -98)
Kultur:
Ännu en kultursatsning går i stöpet (Januari -99)


IT:

Nya e-postadresser vållar bekymmer (Januari -99)
Succé för digital gästbok (April -99)

JANUARI -98:

Smittsam sjukdom stoppar skidåkare

Lillsjöstrands stora vintersporthopp, längdskidåkaren Anders Björklund, har tyvärr inte visat sig vara att
räkan med denna vinter. Lagom i tid till formtoppen och skidföret, visade sig Anders insjukna i en mycket illasinnad och särskilt sportfientlig infuensa, som försatte honom ur skidbart skick för en längre tid.

Den pressansvarige ville inte spekulera i vad för sorts influensa det kunde röra sig om, men antydde att det mycket väl kunde röra sig om samma sjukdom som drabbade de svenska skidtruppen i Nagano-OS.

Någon comeback för Anders efter sjukdomen väntas inte denna vinter, då den snabba snösmältningen snart gjort all eventuell träning omöjlig.

[Tillbaka till början på sidan]MARS -98:

Försvunna negativ vållar skandal?

CHEFREDAKTÖR OROAR SIG FÖR KOMPLOTT - MEDIAMOGUL SVARSLÖS

Lillsjöstrand (TSC). En trolig skandal är under uppsegling på Lillsjöstrand, sedan den lokale frilansfotografen Carl Björklund blivit av med negativen till en samling värdefulla bilder från en lokal högtidlighet strax utanför TSC:s täckningsområde.

Det var för några helger sedan som Carl Björklund närvarade vid ett högtidligt barndop i Kungsängens kyrka, och då tog ett antal bilder av aktiviteten. Efter färdigplåtad rulle skickades dessa till laboratorium för framkallning och återkom lyckligt framkallade och kopierade.

Häromdagen upptäckte dock Hr. Björklund att negativen till dessa bilder plötsligt saknades.
Misstankarna föll genast på den lokale mediamogulen A. Björklund (de båda inblandade vägrar kommentera eventuellt släktskap), som länge strävat efter att tillförskansa sig publiceringrättigheterna till dessa bilder. Carl Björklund har hotat med rättsliga åtgärder, vilket A. Björklund tycks ha nonchalerat. På en direkt fråga från TSC huruvida A. Björklund känner till om han har bilderna i sin ägo, svarar han:
- Vaddå? Vilka bilder...jag har bara...jag menar...nej jag vet inte!

En fortsättning lär följa på denna historia.Relaterade sajter:

Extrafilm
Kodak

[Tillbaka till början på sidan]

MARS -98
Förbipasserande kunde på lördagseftermiddagen den 28/3 förundras över det stora isblock som lags ut alldeles vid infarten till tomten. Isblocket var ackompanjerat av en skylt med texten "Vinterbad 25 kr".
Initiativtagaren till detta projekt, Hr. Anders Björklund, som själv varit med och huggit upp en vak, säger att det går alldeles utmärkt att bada vid bryggan. "Bara man inte är för tjock," säger han "för hålet i isen är inte så stort".

Detta projekt kan, enligt vissa källor, öppna oanade möjligheter. Anders säger sig inte vara främmande för någon form av kurortsverksamhet. "Vi kanske kan öppna hotell också" funderar han.

Det uthuggna isblocket ligger tillsvidare kvar vid vägen till allmän beskådan. Eventuellt har Anders planer på att hugga det i mindre bitar och sälja som "naturis till groggen".

[Tillbaka till början på sidan]JUNI -98

Högtidlig stämning på Lillsjöstrand

Flaggan i topp på Nationaldag.

Redan tidigt på morgonen den 6 Juni var flaggan hissad på Lillsjöstrand, för att markera den svenska Nationaldagen. Det stod också tidigt klart att trädgården inte skulle få se ut hur som helst en sådan här dag. Så medan äldste sonen begav sig till huvudstaden för att i förbifarten studera trädgårdsskötseln på Logården på Slottet så gav sig övriga familjemedlemmar ut i den vildmark som åtminstone på papperet går under namnet Trädgård. Syftet var att där återskapa delar av dess forna prakt, vilket skedde främst genom heroiska insatser med motorgräsklippare och elektrisk häcksax. Efter konstaterat uppnådda mål avverkades kvällen bl.a. framför TV:n där sändningen från det officiella nationaldagsfirandet kunde beskådas.
[Tillbaka till början på sidan]


JULI -98

Materiellt utvecklingsstöd succé

Fågelholkar blev snabbt besatta av fjäderfän.

Det verkar ha blivit en omedelbar succé för de fågelholkar som sattes upp på Lillsjöstrand i början av Maj. Redan efter några veckor hade ett Talgoxe- respektive ett Rödhakepar flyttat in i de nya holkarna. TSC kan här presentera några bilder från uppspikandet. Det är förste holkfästare Christer som står på stegen. Holkarna är assemblerade på annan ort och skänkta av en bekant till familjen.

Bilder:
Att spika upp en holk är inte alltid det enklaste

Ett rejält kap av grenar är nog en god förberedelse.

En av de färdiguppspikade holkarna.

[Tillbaka till början på sidan]


Belysningsfrågan rör och upprör

Sedan en tid tillbaka har det på Lillsjöstrand diskuterats huruvuda man behöver ytterligare en lykta på fastigheten. Det som framförts för denna idé är att det då skulle vara lättare att hitta soptunnan i mörker. Tillika kanske den kan bidra till en säkrare trafikmiljö, då den skulle förbättra sikten vid infarten. Mot detta står de krafter som anser att en ny lykta "kostar pengar". Tillsvidare är dock frågan på utredningsstadiet, och mer information förväntas inflyta till redaktionen inom de närmaste månaderna.

Bild: En möjlig modell på lykta?

[Tillbaka till början på sidan]

DECEMBER -98

Tomten uteblev på Julafton!

Panik nära - Beskyllningar haglar
AV CARL BJÖRKLUND, TSC:S KORRESPONDENT

På Lillsjöstrand beskyller nu olika fraktioner varandra för att "ha varit stygga" under året, sedan det plötsligt visat sig att Tomten aldrig behagade dyka upp under julaftonskvällen. Paniken lär under några ögonblick ha varit nära, men faran avtog då det visade sig finnas en viss mängd klappar under granen, samt gott om glögg i grytan.

En företrädare för den ena fraktionen säger i ett uttalande att han anser det självklart att den enda orsaken till Tomtens uteblivande måste vara att någon "inte har varit tillräckligt snäll" under året, men att det omöjligen kan vara han själv. Talesmän för den andra fraktionen menar dock att Tomtens uteblivande helt enkelt måste bero på att han har ett icke-2000-säkrat logistikplaneringsdatasystem. Efterforskningar och utredningar lär pågå för närvarande.

Till början på sidanJANUARI -99

Nya e-postadresser vållar bekymmer

Förvirring tycks råda på nätet

Sedan några månader har samtliga familjemedlemmar på Lillsjöstrand nya e-postadresser. Detta tycks ha lett till vissa problem, då en mängd oönskad e-post nu influtit i datorsystemen (PC:n). Det verkar som om ett flertal personer vars identiteter ännu är höljda i dunkel har skickat e-brev till olika familjemedlemmar i tron att de skickade till någon annan. Ännu har dock inte mängden oväntad e-post blivit omöjlig att hantera, och en massiv informationskampanj (ett flertal "reply") förväntas vända trenden nedåt igen.
  Relaterade sajter och sidor:

Nya e-postadresser på Lillsjöstrand
Telia Internet

[Tillbaka till början på sidan]JANUARI -99

Ännu en kultursatsning går i stöpet

Förväntat EU-stöd uteblev!

Den självutnämnde festivalgeneralen/kulturpampen och tillika chefen för storsatsningen "Lillsjöstrands monetära festival 1999", Anders Björklund, har besviken låtit meddela att evenemanget förmodligen kommer att ställas in. Detta stod klart sedan EU-kommissionen avslagit alla ansökningar om kulturbidrag till festivalen.
-Ett klart bakslag för kulturlivet på Lillsjöstrand, säger A. Björklund. Det här kunde ha lyft fram mycket av den kultur som inte fått alltför stort spelrum i media.

Andra personer är mera kritiska i sina uttalanden. Enligt uppgift lär inte planerna på en festival som enbart bygger på det festliga insamlandet av pengar till festivalgeneralen ha fallit i god jord.

[Tillbaka till början på sidan]APRIL -99

Sjödrama undveks i sista stund

Roddbåten åter sjösatt
AV TSC:S MARINA KORRESPONDENT

I sista stund kunde ett sjödrama idag undvikas då det årliga sjösättandet av roddbåten skulle ske. Farkosten som legat i vinterförvaringsläge (uppochned) på bryggan skulle stjälpas i med ett väl inövat knyck. Dessvärre visade sig båtens reling, kring vilken den roterande rullningen ned i sjön skulle ske, ligga alldeles för nära bryggans kant. Detta resulterade i att båten i ett kritiskt läge kom att halka av bryggan och istället glida ned i vattnet med bredsidan först. Vattnet forsade in i båten och skrovet sjönk med en avsevärt hastighet ned mot djupet. I sista stund insåg dock sjösättningsmanskapet sitt misstag och drog upp båten på bryggan. Efter vissa preparationer kunde sedan manövern upprepas, denna gång med lyckat resultat. Varken båten eller manskapet rapporteras ha tagit någon skada av incidenten.

Till början på sidan


APRIL -99

Succé för digital gästbok

Många besökare lämnar meddelanden

Den gästbok som knöts till Lillsjöstrand Online för mer än ett år sedan tycks ha blivit en succé. Många av Portalens besökare har dragit nytta av möjligheten att lämna ett meddelande till familjen på detta digitala sätt. Lillsjöstrand Onlines självutnämnde webmaster meddelar i en kort kommentar att han tycker att gästboken fungerar över förväntan, även om den stundtals varit föremål för vissa missuppfattningar rörande användningsområdet (vad man skall skriva, red. anm.).

Relaterad länk: Gästboken

[Tillbaka till början på sidan]JULI -99

Efterlängtad hetta utmanar trädgårdsansvariga

Stor tid går åt till att vattna

 
 

Den kraftiga sommarvärme som legat över trakten under den senaste tiden har ställt stora krav på de ansvariga för trädgårdsodlandet. En stor del av deras tid har gått åt till att vattna, då det inte regnat på en längre tid. Detta ihärdiga vattnande har visat sig slita hårt på bevattningsutrustningen. För någon vecka sedan havererade till exempel en vattenspridare, vilket har medfört närmast katastrofala följder.
"Vi måste nog köpa en ny vattenspridare, det är alldeles för jobbigt att springa med vattenkannan" säger en initierad källa till TSC.

Alla försök att reparera den befintliga vattenspridaren har visat sig vara förgäves.

[Tillbaka till början på sidan]


© 1997-1998 The Smallsea Chronicle. All rights reserved och lite till.
Till början på sidan
Tillbaka till förstasidan