Svartvitt

Super-G för Snowracer?
Super-G for Snow-racer?

Anders och farmor på Lillsjöns is
Anders and grandma on the ice of lake Lillsjön