Övrigt

Julkortsbild 1996
Christmas card picture 1996

Carl tar studenten
Carl after his high school examination

Anders och Ingrid i London
Anders and Ingrid in London

Christer spikar upp fågelholk i en tall
Christer nails a birdhouse to a pine

Tigrar på Kolmården Zoo
Tigers at the Kolmården Zoo