Kanalbåtsresa i England

En långsam färd på kanalen
A slow journey on the canal

Iwona godkänner landningsplatsen
Iwona approves the mooring spot

Mycket att tänka på...
A lot to think about...

Förtöjning
Mooring

Anders vid rodret
Anders by the rudder

Anna med trevlig häst och sköra ägg
Anna meeting a horse

En tegelbro på Ashbykanalen
A brick bridge on the Ashby canal

Vi tar en sväng på kanalen
A bend on the canal

En disig engelsk morgon nära Bosworth
A misty English morning close to Bosworth

En i taget om vi skall hoppa av båten!
One at the time when leaving the boat!

Så förtöjer vi en kanalbåt!
How to moore a narrowboat!

En privat och pyntat kanalbåt!
A nice private narrowboat!

Tunnel föröver!
Tunnel ahead!

In i mörkret!
Into the darkness!

I Snarestonetunneln!
In the Snarestone tunnel!

Inuti vår båt!
Interior of out boat!

Iwona väntar på båten!
Iwona waiting for the boat!

Högst fyra knop!
Max four knots!

Utsikt från Coventrykanal!
View fom the Coventry Canal!

Bosworth!
Bosworth!